AAL 2012 callet er nu åben og årets tema er ”Home care”. Opslaget fokuserer på IKT-baserede løsninger inden for aktive ældres varetagelse af dagligdagsaktiviteter i eget hjem, og har til formål at udvikle innovative løsninger.

Der kan gives tilskud til innovationsprojekter, der gennemføres i et tværnationalt samarbejde mellem små og mellemstore virksomheder, universiteter og andre videninstitutioner samt private brugerorganisationer.

Opslaget er nu åben med deadline den 29. maj 2012. Se hvordan du søger på Styrelsen for Forskning og Innovations hjemmeside, se nedenfor.

Det maksimale AAL-tilskud per projekt er 3 millioner euro inklusive EU-tilskud. Det maksimale tilskud til alle danske deltagere i et projekt vil være 450.000 euro, inklusive EU-bidrag.

Perspektivet for kommercialisering skal være senest 2-3 år efter projektets afslutning. Et projekt kan vare 1 til 3 år.

Der afholdes dansk informationsmøde d. 28. maj 2012. 

Læs mere om AAL callet på Styrelsen for Forskning og Innovations hjemmeside. Eller på Ambient Assisted Livings hjemmeside (engelsk).